Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitster:
Tonia Heesmans

Secretaris:
Tiny Timmers

Penningmeester: (interim)
Sandy van de Elzen

Bestuurslid:
Natasja Martens

Bestuurslid:
Romano Arts